فیلم آموزشی تصمیم گیری چند معیاره -آموزش روش الکتره ,Electre , توسط مهندس عبدل آبادی

فیلم آموزشی تصمیم گیری چند معیاره -آموزش روش الکتره ,Electre , توسط مهندس عبدل آبادی

فیلم آموزشی تصمیم گیری چند معیاره -آموزش روش الکتره ,Electre ,  توسط مهندس عبدل آبادی

 

 

 

 

 

 

 

آنچه در این بسته آموزشی ملاحظه می کنید :

*حدود 100 دقیقه فیلم آموزش الکتره *

* 2 فیلم آموزشی معرفی  و حل مثال عددی روش ELECTRE 1

توضیح کامل روش الکتره توسط مهندس عبدل آبادی

حل مثال های عددی و متنوع در2 فیلم آموزشی
توضیح به صورت گام به گام و مفهومی
ارائه درسنامه گرافیکی و جذاب جهت سهولت یادگیری روابط و مفاهیم
بیش از 10 مثال حل شده الکتره با توضیح کامل

و همچنین ارائه فایل پی دی اف فیلم های آموزشی

 

* فایل پاورپوینت جهت ارائه مبحث الکتره

 

* ارایه 1 فیلم آموزشی مقدماتی تصمیم گیری چند شاخصه:30 دقیقه

شامل دسته بندی مسایل چند هدفه و چند شاخصه

تعاریف روش های جبرانی و غیر جبرانی

ویژگی های مدل MADM

روش های بی مقیاس سازی

روش های تقریبی مبتنی بر ماتریس مقایسه زوجی برای
تعیین وزن شاخص ها


مثال عددی برای تعیین وزن به روش
AHP و  بی مقیاس سازی

 

ارائه پی دی اف فصل اول کتاب مباحث نوین تحقیق در عملیات:
تصمیم گیری
چند شاخصه

 

ارایه پاورپوینت  و پی دی اف های متعدد مربوط به الکتره
همراه با تعداد زیادی مثال حل شده
ارائه فایل تدریس شده الکتره در دانشگاه تهران

مثال های حل شده تصمیم گیری چند معیاره دکتر حسین زاده دانشگاه تهران
اسلاید های آموزشی الکتره دکتر عادل آذر

 

و همچنین ارائه مقاله فارسی با عنوان :
کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاره Electre در
ارزیابی اثرات زیست محیطی


خرید آنلاین